Poirots problematiske Brexit

Radikal nytenking rundt en av Agatha Christies beste historier, som åpenbarer skremmende likheter mellom stemningen på 30-tallet og nåtidens Brexit.

Overbeviser som Poirot: John Malkovich fremstiller den belgiske mesterdektiven i en av påskens beste TV-krimer.  

Andover er en liten engelsk by, mellom London og sørkysten. Nå, etter at byens største arbeidsgiver, den britiske hæren, forlengst har forlatt sine kontorer der, har byen fått et resignert preg.