Skildrer harde oppvekstvilkår i populær krimserie::

- Virkeligheten er verre

Hennes bøker inneholder både skikkelig dårlige relasjoner og grusomme drap internt i familier og andre tette relasjoner.

Sosialt engasjert: Lisa Gardners siste roman «Den perfekte familie» handler blant annet om uverdige forhold i amerikanske fosterhjem.  Foto: Kristin Svorte

Men Lisa Gardner har ikke funnet på alt dette selv. Alle hennes krimbøker er basert på virkelige hendelser. Som i de fleste tilfeller er verre enn det hun tør utsette sine karakterer for.