Bleken er best når han vil fortelle noe, når han er forbannet

«Do Not Go Gentle» viser Håkon Blekens kunstnerskap på godt og vondt. Nok av interessante bilder, men ikke nok til å være den helt store Bleken-utstillingen i kunstnerens egen hjemby.

Enkelte motiver går igjen i Håkon Blekens kunstnerskap. Ikke bare bildemotiver, men også motiver hentet annetstedsfra, for eksempel litteraturen. Utstillingen, som åpnet på Henie Onstad Kunstsenter i november, og som nå har kommet til Trondheim, bærer tittelen «Do Not Go Gentle». Tittelen er lånt fra diktet «Do not go gentle into that good night» av Dylan Thomas, et dikt som åpner den staselige, velskrevne og knallrøde bokutgivelsen som følger utstillingen. Om vi åpner den gigantiske Håkon Bleken-boken som kom for ti år siden, rundt Blekens 80-årsdag, oppdager vi at også denne starter med det samme diktet.