Nidarosdomen: En evig byggesak

Mye nytt og spennende stoff bringes frem fra kulissene, om feil som selv de store domkirkearkitektene kunne begå, om arbeidskonflikter, drikkfeldighet og oppsigelser.

«Målet nådd» het det første kapitlet forrige gang Nidarosdomens gjenreisningshistorie ble skrevet, ved 100-årsjubileet i 1969. Samme år var Kristofer Leirdals St. Michael-skulptur plassert øverst på nordre vestfronttårn som en stolt markering av at punktum var satt. Men helt ferdig var man likevel ikke…