Det er nye tider på Hjelseng gård

20 personer har sitt daglige virke på tunet. Her brennes kaffe, her brygges det øl. Her busses det daglig inn pensjonister og små og store firma til gårdsbesøk.

Åshild Mundal og Ola Hjelseng arrangere sommerkveld på Hjelseng kommende helg.  Foto: Kim Nygård

Og denne helgen bys det inn på fest.