Hun gjentar ordet JA i 20 minutter, og roper KOM nesten like lenge

Nå får trondhjemmere se verket A K Dolven har vist London, Berlin og Paris. Hun er en av Norges fremste samtidskunstnere og stiller ut nye verk ved Trondheim kunstmuseum, Gråmølna.

Anne Katrine Dolven foran verket «teenagers lifting the sky», som handler om at tenåringer har en aktiv og positiv energi. Dolven er aktuell med utstilling på Gråmølna Trondheim kunstmuseum  Foto: Kim Nygård

Anne Katrine Dolven (A K Dolven) er en flermedial kunstner med en betydelig internasjonal karriere. Hun har pendlet mellom Kvalnes i Lofoten og London i 20 år, og mellom Lofoten og Berlin i ti år. Nå foregår pendlingen mellom Oslo og Kvalnes. Med sin egen kropp som utgangspunkt, egne erfaringer, og omgivelsene hun befinner seg i, tar hun opp en rekke ulike allmennmenneskelige tema i sine verk.