Her kan det ha stått en kirke som er eldre enn Klemenskirken

Skjelettrester fra middelalderen og keramikkskår fra 1500-tallet har dukket opp i grunnen ved Kjøpmannsgata ung kunst K.U.K.

Arkeologiske utgravinger i Kjøpmannsgata 36-38 er i full gang. Silje Sandø Rullestad er prosjektleder for utgravingene. Arkeologene Ingeborg Sæhle og Synne Husby Rostad viser frem der det som trolig er restene av en latrine.. Daglig leder for K.U.K.Cathrine Hovdahl Vik (t.v)  Foto: Annemona Grann

Arkeologer er i full sving med utgravinger i Kjøpmannsgata 36-38, der K.U.K. , kunsthuset som kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen står bak, er under etablering.