- Det har blitt et sørgelig resultat. Tenk om vi kunne ha gått oppå der?

NTNU-forsker mener Trondheim Spektrum har blitt et trist monument over vår tid. Og det hjelper ikke med gress og blomster på taket, kanskje tvert i mot.

NTNU-forsker mener Trondheim Spektrum er et eksempel på politikernes manglende arkitektoniske visjoner.  Foto: Espen Bakken

- Jeg synes bygget med all tydelighet viser hvilke muligheter som er forspilt, særlig etter at taket ble dekket med planter. Tenk om vi kunne gått oppå der. Hallen ligger på feil sted, det er det ingen tvil om. Men når den nå først ligger der den ligger, burde den vært løst på en helt annen måte. Det hadde byen fortjent. Med en sånn spektakulær beliggenhet burde bygningen både innordnet seg i landskapet, med glidende overgang mellom natur og kultur, samtidig som den kunne vært en skulptur. Dette kunne blitt vårt operatak eller vårt «Vikingskipet», sier Trond Eide, førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon ved institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU.