Eksistensiell labyrint

«Transit» tar oss tilbake til fortiden uten å forlate nåtiden.

Hvem glemmer først? Den som forlater, eller den som blir forlatt? Forlatelse skal bli et gjennomgående tema i Christian Petzolds «Transit», en gjennomborende vakker film om det å være i en vanskelig situasjon, og de menneskene en møter og sårer på veien. Vi befinner oss i Paris, og før tittelkortet har rullet over scenen skal vi få høre sirener hele tre ganger. Vi møter Georg, en mann som tilsynelatende er på flukt. En mann tilbyr ham penger, som vil hjelpe han til å komme seg videre, mot at han leverer to brev. Den samme mannen forteller også, at han kan få han ut av Paris. «Byen er i ferd med å renses», sier han.