Ordføreren avslørte teaterbakgrunn og stiller i nytt spel

«Feskfestivalen» i Bessaker fyller 40 år. Det skal feires på ekte trøndersk vis - med spel, selvfølgelig.

Festivalsjefene Ida Basmo Pettersen (t.h.) og Marie Hepsø gleder seg til «Feskfestvialen». To eldre festivalsjefer, Sigurd Larsen (t.v.) og Trygve Rullestad, er fremdeles i styret.  

Det startet med en fiskekonkurranse. Håpet var at et par-tre stykker skulle bli med, slik at det ble skikkelig konkurranse utav det. Over hundre møtte opp, og siden har det blitt flere og flere.