Nytt bygg får skulpturpark på taket

Det gamle huset i Kjøpmannsgata i Trondheim tilbakeføres i 1800-talls stil og skal romme kunstverksteder. I det nye bygget blir det utstillingslokaler, kafe og kontorer. Og en skulpturpark på taket.

Det gamle huset i Kjøpmannsgata skal føres tilbake til 1800-talls stil, og det nye huset ved siden bygges med samme volum og høyde. På taket av nybygget fra Krambuveita vil det bli en skulpturpark.  Foto: Illustrasjoner ved Key arkitekter og Hus arkitekter for Kjøpmannsgata ung kunst.

De arkeologiske utgravingene ved K.U.K, kunsthuset som Kjell Erik Killi-Olsen står bak, er i gang. Og parallelt med gravearbeidet, jobbes det for fullt med planene for hvordan K.U.K skal bli. Rammesøknaden med tegningene for hele kunsthuset er nå sendt inn til Byggesakskontoret, og skal videre til politisk behandling etter sommerferien.