Før og nå:

Tollboden 1910 og 2019

Rundt den gamle Tollboden på Brattøra har omgivelsene endret seg mye de senere årene. Siste tilvekst til det stadig tettere bygningsmiljøet i dette området er en fireetasjes kontorbygning som skal stå ferdig til vinteren. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Pir II i Trondheim på oppdrag av Entra, som også er eier av Tollboden. Leietaker i nybygget blir Statens lånekasse for utdanning, som over nyttår flytter inn med ca. 90 ansatte