Vondt og varmt om vold i hjemmet

«Lykkeliten» er hysterisk morsomt og forferdelig grusomt om å vokse opp med en voldelig far.

- Det er en sterk historie Rune Andersen forteller i «Lykkeliten».  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har 21 % av ungdom i dag vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i løpet av oppveksten, 6 % har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine, og 8 % har erfart vold mellom foreldrene sine.