Før og nå

Olav Tryggvasons gate 1912 og 2019

Trondheim er blitt mye større på hundre år. Mot nesten 200 000 innbyggere i dag, var folketallet bare en fjerdedel av dette omkring 1920.


Men bygrensen var mye snevrere, og de fleste av de ca. 50 000 trondhjemmerne bodde innenfor elveslyngen den gangen eller umiddelbart utenfor. I sentrum var ikke folketettheten mye mindre enn nå, snarere tvert om.