- Arkeologene må fortsette å lete etter Harald Hardrådes grav

Direktøren i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ber Riksantikvaren om at utgravningene i klosterkirka på Elgseter kloster må utvides.

Foreløpig er det planlagt utgravninger av Elgeseter kloster til litt ut i september 2019.  Foto: Helene Mariussen

- Forskere og fagfolk har drømt om å få tak i gen-materialer av Harald Hardråde. Når arkeologene i Klostergata er så nært et funn som de kan være nå, er det utrolig viktig at de får avklart dette, sier Steinar Bjerkestrand, direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR.