Får de lete videre etter Harald Hardrådes grav?

Det var det store spørsmålet da ekspertene var samlet ved utgravningene i Klostergata i Trondheim i dag,

- Vi står foran ulike alternativer. Enten lukker vi med det vi vet, eller så prøver vi å grave litt mer for å finne svar. Men vi har flere hensyn å ta, og må også snakke med Trondheim kommune som tiltakshaver, sier Isa Trøim, seksjonssjef for arkeologiske kulturminner hos Riksantikvaren kontor i Oslo.