Ønsker å øke kulturbudsjettet med over 40 millioner

Ola By Rise ønsker å øke Trondheim kommunes kulturbudsjett med en halv prosent de neste elleve årene og inviterer til kulturdebatt.

Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring ønsker innspill fra kulturlivet på hva pengene eventuelt skal brukes til.   Foto: Terje Svaan

I den nye kunst- og kulturplanen skriver kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise at han har en ambisjon å øke det totale kulturbudsjettet fra to og en halv prosent til tre prosent. Dette gir en økning på cirka 41 millioner kroner. Årets driftsbudsjett for kulturfeltet ligger på 266 millioner kroner, inkludert overføringer til kulturskolen.