Disse vil bli ny Olavshall-direktør

Åtte menn og to kvinner har søkt på å bli ny direktør i Olavshallen når Bjørgvin Thorsteinsson går av i november.

Syv trondhjemmere ønsker å bli direktør i Olavshallen når Bjørgvin Thorsteinsson går av.   Foto: Morten Antonsen

I mai ble det kjent at direktøren i Olavshallen slutter i stillingen for å bli sjef for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR). Bjørgvin Thorsteinsson har vært ansatt som direktør for Olavshallen siden januar 2015. Søknadsfristen for å søke på direktørstillingen gikk ut 10. august og totalt ti søkere har søkt på å overta direktør-jobben.