- Det høres rart ut å skifte ut et så fint bygg

Jørgen Roll har ledet revitaliseringen av Oslo konserthus. Han er ikke i tvil om at Trondheim også bør ruste opp og bevare sin storstue midt i sentrum.

Stavanger konserthus, Olavshallen, Oslo konserthus og Grieghallen har én ting til felles: De huser alle byens symfoniorkester. Utover det er det store forskjeller.  Foto: Stavanger konserthus, Terje Svaan, Oslo konserthus og Eilif Stene

Olavshallens fremtid er uavklart. Trondheim kommunes kulturhus har behov for store oppgraderinger i årene som kommer, og det er fortsatt usikkert hvordan kjøpesenterdelen i førsteetasje skal disponeres. Samtidig diskuteres mulighetene for et nytt konsert- og kulturbygg på Nyhavna.