- Jeg hadde gjerne likt å se samme ambisjon på kulturfeltet som det er på idrett

Kulturlivet etterlyste konkrete ambisjoner fra politikere og administrasjon da kulturfeltet i Trondheim møttes til debatt tirsdag kveld.

Bård Flikke ønsker mindre skeivhet mellom fordelingen av midler til kultur og idrett.   Foto: Richard Sagen

Olavshallens skjebne og kunstmuseenes fremtid var blant temaene som ble debattert under tirsdagens debatt.