Kjøpte ut alle butikkene - har fremdeles ingen plan

Styreleder Turid Stenseth og direktør Bjørgvin Thorsteinsson i Olavshallen sier oppkjøpet av førsteetasjen, som fremdeles står omtrent tom, skyldes ei skisse som ble laget i 2014. Men det var ingen klare planer for hva etasjen skulle inneholde.

Olavshallen har fremdeles ingen plan på hva som skal skje med kjøpesenterdelen av bygget.   Foto: Morten Antonsen

Bakgrunnen for oppkjøpet av førsteetasjen i Olavshallen er, ifølge både styreleder og direktør, skisser for ombygging av Olavshallen som ble lagt frem i 2014. Alle alternativer tok utgangspunkt i at Olavshallen enten måtte eie eller leie kjøpesenterdelen.