Anmeldelse:

Sivilisasjonen har brutt sammen, men historien kommer ikke videre

Forfatteren fortsetter med sitt kompromissløse verstefall-scenario, men uten å utdype eller komme videre.

Maja Lunde har skrevet flere bøker om miljø og klima. Hennes siste bok spiller også på dette temaet.  Foto: Terje Pedersen

Med «Bienes historie» og «Blå» har Maja Lunde gjort stor internasjonal suksess, og i årets utgivelse fortsetter hun tematikken rundt miljø og klima. Mens de foregående bøkene har tatt for seg insektdød og vannmangel handler «Przewalskis hest» om en utrydningstruet art, nemlig den mongolske villhesten. Lunde viderefører strukturen fra de foregående bøkene med at handlingen foregår på ulike tidsplan. I de tre hovedlinjene av fortellingen møter vi på to herrer som fanger inn villhestføll for å ha dem med til St. Petersburgs dyrehage på 1880-tallet. Vi treffer det tyske krigsbarnet Karin som har viet sitt liv til å gjeninnføre de tamme villhestene til deres naturlige habitat på 1990-tallet, et drøyt hundreår senere. Og så blir vi kjent med Eva som trosser all sunn fornuft for å bevare sitt eget eksemplar av villhest et sted i sør-vest-Norge. Her har det blitt år 2064. Etter flere år med katastrofale værforhold og krig har sivilisasjonen brutt fullstendig sammen.