Disse tre prosjektene foreslår rådmannen å støtte med kulturfondet

Det er allerede vedtatt at Tempo, Rake og Cantus mottar tilsammen 375 000 kroner for 2019, nå foreslår rådmannen tre nye tildelinger.

Orkester Nord - Torndheim Barokk har et av prosjektene rådmannen foreslår det gis støtte til. Leder Martin Wåhlberg forteller at de ønsker å videreutvikle kontakten mellom Rouen i Frankrike og Trondheim.  Foto: Christine Schefte

Rådmannen har foreslått å gi fireårig støtte fra kulturfondet til det kunstnerstyrte galleriet Babel visningsrom for kunst og til tidligmusikkensemblet Orkester Nord - Trondheim Barokk. I tillegg foreslås det at Propellen Teater mottar 125 000 kroner i 2019 til et forprosjekt for å utvikle et regionalt kompetansesenter for scenekunst.