Kulturlivet trenger både penger og lokaler:

- Vi må ha et budsjett som gjenspeiler de faktiske kostnadene

40 aktører møtte opp på høring for å gi sine innspill til den nye kulturplanen torsdag kveld.

40 aktører møtte opp da kulturkomiteen inviterte til høring for den nye kulturplanen til kommunen.   Foto: Emilie Sofie Olsen

Torsdag kveld hadde kulturkomiteen høring for kulturplanen som rådmannen la frem tidligere i år. Planen har allerede vært ute på høring, men er nå oppe til politisk behandling. Nestleder i kulturkomiteen Julie Indstad Hole (Ap) mener at de som politikere har godt av å lytte enda mer.