Overtar oppgaver beregnet for 22 årsverk - Får kun midler til to stillinger

Fylkesrådmannen i Trøndelag mener det er uansvarlig å overføre oppgavene uten å bevilge nødvendige midler.

Fylkeskommunen overtar fra 2020 forvaltningsansvaret til en rekke statlige kulturhistoriske eiendommer i Trøndelag.   Foto: Christine Schefte/Mariann Dybdahl/Morten Antonsen/Karl H. Brox

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren. Oppgavene er beregnet for mellom 17 og 22 årsverk, men landets fylkeskommuner får totalt to årsverk på deling det første året. Det betyr at Trøndelag fylkeskommune må forvalte cirka 200 bygninger med en stilling på kun 20 prosent.