Moderne symfoni for ny generasjon

Ved hjelp av film, spill og kjær tv-musikk gjør «We Come in Peace» symfoniorkesteret spennende også for unge.

«Når «Unforgotten» fyller salen, er det knapt nok et tørt øye i rommet».  Foto: Kim_Nygaard

Samarbeidet mellom Underscore Productions og Trondheims Symfoniorkester har vært et friskt innslag til symfoniorkesterets konsertkalender. De tre siste konsertene har tatt for seg spill og filmmusikk, men denne gangen har de valgt et spesifikt tema. Vi skal ut i verdensrommet og mellom stjernene - til «Science Fiction».