Det blir spel på Stiklestad i 2020

Styret i Stiklestad Nasjonale Kultursenter har gått inn for å gjeninnføre spelet på Stiklestad neste år.

  Foto: LEIF ARNE HOLME

Det skriver styret i SNK i en pressemelding.