Nok en gjev pris til Britannia

Selskabet for Trondhjems bys vel (TBV) markerte fredag kveld sitt 125-årsjubileum med festmiddag i Britannia - og benyttet anledningen til å gi vertskapet en jubileumspris.

Ny heder: Mikael Forselius og Odd Reitan har mottatt den første jubileumsprisen til Selskabet for Trondhjems bys vel.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Selskabet for Trondhjems bys vel gir ut en årlig pris for en person eller en institusjon som i særlig grad har virket til nytte eller til forskjønnelse av Trondheim by. I fjor gikk prisen til Heidi Bjerkan og Credo.