Titanic-syndromet

Titanic-syndromet

Framdriften i historien tynges ned av at alt peker i samme retning.

Vi befinner oss i gjenoppbyggingstida etter 2. verdenskrig.