- Dette blir krevende og spennende. Her må vi levere

Veidekke har fått oppdraget med å bygge Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.) og skal lage et miljøsertifisert kunstsenter for Kjell Erik Killi-Olsen.

Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.) får statlige midler til støtte for arkeologiske utgravinger, etter å ha klaget på Riksantikvarens vedtak. Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) kommer til kunsthuset sammen med flere politikere og møter kunstner Kjell Erik Killi Olsen og daglig leder for K.U.K., Cathrine Hovdahl Vik  Foto: Christine Schefte

Prislappen på prosjektet blir på drøyt 170 millioner kroner. Deler av en middelalderkirkegård er avdekket, og flere hundre skjeletter er hentet ut. I tillegg er det gjort funn av keramikk, smykker og skinn. Men nå setter Riksantikvaren strek, og byggingen av K.U.K. kan starte.