– Nå kan verket uttrykke seg på et langt friere område enn i et trangt byrom

Kunstverket «Flytende flyvende» skal gjenskapes i landlige omgivelser ved Ladestien. Store skader på installasjonen gjør at den må flyttes ut av Midtbyen.

Installasjonen «Flytende – flyvende» av kunstner Geir Stormoen flyttes fra Midtbyen. Kunstverket skal mellomlagres på Heggstadmoen før det blir plassert i nye omgivelser i Korsvika. .   Foto: Terje Svaan

Det er Geir Stormoen, kunstneren bak installasjonen, som sammen med arkitektfirmaet Agraff nå er i gang med å utarbeide hvordan «Flytende flyvende» skal fremstå på Lade. Tanken er at kunstverket skal gjenskapes i et større landskapsrom. Med nærhet til fjorden.