Forvandling av en gammel krigsbygning kan bli starten på en helt ny bydel i Trondheim

Gigantmuseum for kunst og design, konserthus og maritimt forskningssenter er blant forslagene fra 20 NTNU-studenter om hvordan den gamle bygningen Dora II og hele Nyhavna kan få et nytt liv.

Dora II er et unikt, nærmest orginalt, anlegg med høy verneverdi, og den har stor bruks- og opplevelsesverdi som ikke er utnyttet i dag, mener Nadja Sabhegovic, prosjektleder byliv Nyhavna, Trondheim Kommune og Trondheim Havn.  Foto: Annemona Grann

Nadja Sahbegovic er prosjektleder for byliv Nyhavna i Trondheim kommune og Trondheim havn. Hun jobber med å synliggjøre mulighetene på Nyhavna, og samarbeider blant annet med institutt for arkitektur og design på NTNU om hvordan dette området kan utvikles.