Vil bygge nytt konserthus i Trondheim - og ruste opp Olavshallen for flere hundre millioner

I sju år har den vært «utredningshallen». Nå vil kommunen ruste opp Olavshallen - og samtidig planlegge et helt nytt konserthus.

Kommunedirektøren vil ruste opp Olavshallen - og samtidig planlegge et helt nytt konserthus i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

I kommunedirektørens innstilling går kommunen inn for å vedta et mål om å bygge nytt konserthus i Trondheim i løpet av 10–15 år. Målet er å åpne nytt konserthus i 2030, og at fylkeskommunen og staten bidrar i finansieringen.