Korona- krisen gjør at trondheimspolitikerne vil legge saken om nytt konserthus på is

Bystyremøtet som skulle avgjøre Olavshallens fremtid er avlyst. Nå vil trondheimspolitikerne sikre at rehabiliteringen av Olavshallen ikke settes på vent.

Olavshallen har behov for store oppgraderinger. Bystyrepolitikerne skulle ta stilling til et stort tilskudd til opprustingen i slutten av mars. Men bystyremøtet er utsatt på grunn av korona-situasjonen.  Foto: Sindre Vartdal

Olavshallens fremtid har vært gjenstand for en rekke politiske debatter de siste sju årene. Tidligere i mars ble kjent at kommunedirektøren ville sette i gang utredningsarbeid for å bygge et nytt konserthus i Trondheim, samtidig som at kommunen ønsker å gå inn med 100 millioner kroner for å bidra til en nødvendig oppgradering og rehabilitering av kulturdelen av Olavshallen.