Nå blir de slitte lokalene trolig pusset opp. Men kulturskolen er frustrert over å ikke få mer plass. 2000 står på venteliste

Kommunedirektøren går inn for å gi 9,2 millioner kroner til opprusting av kulturskolens lokaler i Olavshallen.

Kulturskolerektor Vegar Snøfugl trenger mer plass for å gi Trondheims barn og unge et godt tilbud. Han mener byens politikere må ta grep for å få til det i Olavshallen. Bildet er tatt i fjor sommer.  Foto: Marthe Amanda Vannebo

Men kulturskolen er skuffet over at de ikke får mer plass i det «nye» kulturhuset - etter å ha etterspurt det i årevis.