Seks viner vi anbefaler til påsken

Det føles rart å skrive om vin i den spesielle tiden vi nå er inne i. Samtidig kjenner vi alle på et behov for å kose oss litt ekstra, når vår verden har blitt snudd på hodet?

Denne østerrikske vinen er en av dem som vår vinanmelder Monika Wessel vil anbefale til påska.  Foto: Vinmonopolet

En artikkel i San Fransisco Chronicle viser til at byens beboere i hjemmekarantene drikker 42 prosent mer alkohol enn de vanligvis gjør. Vinmonopolet rapporterer også om økt salg her hjemme, men likevel ikke mer enn forventet med tanke på at alt av taxfree og svenskehandel i denne perioden nesten har stoppet helt opp. Vinmonopolets salgstall viser at nordmenn faktisk drikker mindre i krisetider; som under lavkonjunkturen på 90-tallet og etter 11. september og 22. juli. Det er foreløpig usikkert om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen.