Trondheim Stage fikk ikke garantien de trengte for å holde storkonsert i Trondheim i juni neste år

Politikerne tok torsdag ikke endelig stilling til Trondheim Stages dispensasjonssøknad, som ville gitt byen en storkonsert på Lade.

Ladesletta.  Foto: Morten Antonsen

Bakgrunnen for diskusjonen i formannskapet var at konsertarrangør Trondheim Stage ønsker å bruke Lade idrettsanlegg som konsertarena 12. juni neste år.