Får ikke storkonsert i Trondheim i juni neste år:

- Det er greit nok, men jeg var forvirret etter møtet

Stein Vanebo mener den politiske debatten manglet flere ting da spørsmålet om konsert på Ladesletta ble behandlet.

Stein Vanebo og Trondheim Stage ville arrangere konsert på Ladesletta 12. juni 2021. De fikk ikke garantiene de trengte, og dermed ble det ingen konsert.  Foto: Rune Petter Ness Rune Petter Ness/Christine Schefte

Vanebo og Trondheim Stage varslet i forrige måned at de hadde et stort band klart til å spille i Trondheim den 12. juni neste år. På bakgrunn av dette ba de politikerne i Trondheim om å ta stilling til om de kunne få en dispensasjon til å arrangere en konsert for mellom 40 000 og 65 000 på Ladesletta denne datoen.