Filleristet av Gud

Sterk bekjennende roman om en ung manns frelse i pinsebevegelsen og om bruddet som blir en reise i angst og beven.

Angst og beven: Trondheimsbaserte Håvard J Nilsen har skrevet en sterk, bekjennende roman om en ung manns løsrivelse fra pinsebevegelsen.  

Sigurd blir døpt i en innsjø utenfor Mosjøen, i Betel, som “lover gratis frelse og boller.”