Får ha storkonsert her neste år. Nå spørs det hvordan koronakrisen påvirker de største artistenes turnéplaner

Konsertarrangør Stein Vanebo er glad for klarsignalet til storkonsert på Lade neste år. Nå er det først og fremst koronasituasjonen som avgjør om det faktisk skjer.

Stein Vanebo og Trondheim Stage får tilgang på Ladesletta neste sommer. Nå spørs det om de store internasjonale artistene vil turnere neste år.  Foto: Rune Petter Ness Rune Petter Ness/Christine Schefte

– Det kunne ikke gått bedre. Det var en enstemmig avgjørelse og godt forankret, sier Vanebo og legger til at de har lært litt om politiske prosesser de siste månedene.