Et mylder av aktiviteter i juli

Inviterer alle inn i Borggården i sommer

Teater og foredrag, barneaktiviteter og skattejakt, billedkunst og servering. Hver eneste dag fra 10. juli til 2. august blir det familieaktiviteter i Borggården.

Teater Basun viser forestillingen Olav den helliges kappseilas.   Foto: NDR

Det er Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) som gjør den store satsingen Sommer i Borggården, i samarbeid med blant andre Cirka Teater, Kjøpmannsgata Ung Kunst og serveringsstedene Dahls pub og kjøkken og To tårn.