- Dette er et nakkeskudd for planene om et levende kunst- og kulturmiljø på Strandveikaia

Kulturarbeidere reagerer sterkt på kommunen og Trondheim Havns planer for lagerbygg på Nyhavna.

Kunstner Erlend Leirdal er en del av Strandveikaia Kulturkollektiv på Nyhavna. Han mener kunst- og kulturlivet i området må prioriteres når Skur 53 nå frigjøres.  Foto: Morten Antonsen

I juli fortalte Trondheim Havn og Trondheim kommune om planene om å gjøre Strandveikaia til en attraksjon i Trondheim. De søker nå etter noen som kan skape «et kreativt og bærekraftig driftskonsept med utadrettet profil» i røffe lagerbygget som ble satt opp på 60-tallet.