Sterkt om å leve med en psykisk syk mor

Det handler både om krevende familieforhold og om litteraturens rolle. De to aspektene henger godt sammen. Det er god litteratur.     

En ny litterær stjerne Vår anmelder er svært begeistret for Sandra Lillebøs første roman.  Foto: Helge Skodvin

Sandra Lillebøs romandebut går inn i diskusjonen om virkelighetslitteraturen. Et innhold som ligger nær opp til det biografiske veksler med kommentarer som begrunner at det fortelles.