Chand med klar beskjed til musikerne i bandet:

- Ikke tenk, føl!

- Melodiene har bare kommet til meg. Jeg har aldri opplevelse noe lignende sier Chand Torsvik om da han satte melodi til Joralf Gjerstads salmetekster.

Melodiene kom på én dag - Jeg kan nesten ikke ta æren for dem selv. De kom så lett, sier Chand Torsvik.   Foto: Richard Sagen

- Hva gir du til en 94-åring som har alt?