Så mye koronastøtte har kulturaktørene i Trøndelag søkt om

Til sammen ber kulturlivet i Trøndelag om 105 millioner gjennom kompensasjonsordningen.

Åge Aleksandersen gjennom Tekst og Muskk AS, Hege Strand gjennom Trondheim Lyd AS og Bjarne Brøndbo gjennom Rai Rai Enetertainment AS er tre av søkerne på kompensasjonsordningen. 

Det viser en oversikt fra Kulturrådet. I oktober skal de første søkerne få penger fra, ordningen som ble innført tidligere i år.