Vanebo reagerer på enorme pengesøknader:

- Det er skremmende høye tall

Konsertarrangøren mener det strider mot folks rettferdighetssans, dersom statlige overføringer skaffer festivaler millionoverskudd i år.

Stein Vanebo har vært med på å arrangere noen av de største konsertene i Trondheim gjennom de siste årene. – Vi må passe på at vi ikke blir så smarte og oppfinnsomme i arbeidet med å overleve denne krisa, at det går utover underleverandørene, sier Vanebo, her fotografert på Sverresborg foran konserten med Åge Aleksandersen og Sambandet i 2019.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Da søknadslistene fra Kulturrådets «kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren» ble lagt frem, viste det seg at de største festivalarrangørene har søkt om enorme summer.