Borat mot Trump & co

Borat er tilbake, med drøy pinlighetshumor i forsøk på å avkle ytre høyre i USA.

Forkledd: Forkledd som McDonald Trump, som han kaller ham, prøver Borat å overrekke sin 15-årige datter til Mike Pence i «Borat 2»  Foto: Amazon Prime