- Tilstanden er så alvorlig at bygget må stenges

En rapport fastslår at museum i Trondheim ikke oppfyller norsk standard.

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ligger i Munkegata.  Foto: Sindre Vartdal

– Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MIST) og Stiftelsesstyret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har vedtatt å midlertidig stenge museumsbygget i Munkegaten, helt eller delvis, i løpet av første halvår 2021, skriver MIST i en pressemelding.