Credo-Heidi lærer opp neste generasjon kokker

Maten skal ikke bare være sunn, men ordentlig god. Da trenges dyktige kokker og bønder, men også bevisste forbrukere. Nå er rekrutteringen i full gang.

Skolekjøkken med mesterkokken Geitmyra Credo tok imot første pulje med nienklassinger på åpningsdagen fredag. Gründer Heidi Bjerkan var en inspirerende læremester for elevene fra Huseby skole.  Foto: Kim_Nygaard

I løpet av året skal Geitmyra Credo ta imot 1980 niendeklassinger fra hele Trondheim. Det er ikke langt fra samtlige niendeklassinger i kommunen.