Rapport bekrefter forfall: Stor brannfare i museum

- En rehabilitering av museet vil trolig koste 300 millioner, sier direktør Åshild Adsen.

Avtroppende direktør Åshild Adsen forteller at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum må stenge fordi det er i elendig forfatning.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

«Museet har ingen form for automatisk brannslukking. Dette i kombinasjon med elektrisk anlegg fra byggeår er svært uheldig, og kan føre til tap av store verdier.»